Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder (Voorheen 'Het Muzisch Centrum') maakt deel uit van de afdeling culturele zaken van de gemeente Noordoostpolder en is door het Rijk als opleidingsinstituut erkend. In dit centrum voor kunstzinnige vorming vinden tal van activiteiten, workshops en meerjarige opleidingen plaats op onder meer het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, zie ook het cursusprogramma. Het centrum speelt een belangrijke rol in het amateur kunstleven en verzorgt scholing en activiteiten voor basisscholen.

Het gaat om de volgende disciplines:

* muziek
* dans
* beeldend
* audiovisueel
* drama
* literair