Oude Haven Kuinre

In de Middeleeuwen was Kuinre een florerende handelsplaats. Schippers uit alle hoeken van de Zuiderzee kwamen hun waar verhandelen en lading innemen. De oude haven lag aan de buitenkant van de Havendijk waar de rivieren de Kuinder (ook wel Tjonger) en de Linde samenkwamen in de Zuiderzee.

De oude haven verzandde en was op den duur niet meer bereikbaar voor schepen. Met de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942, kwam er definitief een einde aan Kuinre als havenplaats. De oude haven die zo zijn functie verloor is weer in oude staat hersteld. De omgeving is in trek bij ringslangen en libellen.