Schokkerbos

Het Schokkerbos is kort na de Tweede Wereldoorlog aangeplant, een tijd waarin er behalve gebrek aan voedsel ook gebrek was aan allerlei soorten bouwmateriaal. Het was dan ook logisch om het bos in te richten als productiebos met boomsoorten die ook op “slechte” bodem snel flinke palen zouden opleveren. Dit verklaart het grote aandeel naaldhout in het bos. Nu is het accent verlegd naar een meer natuurlijk bos dat ook voor recreanten aantrekkelijker is.

Keileemweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
8319 AC, Schokland