Wrakkenroute (50 km)

Knooppunten 'Wrakkenroute'

75-37-87-20-13-18-27-93-48*-90-30-49-99-70-20-87-21-61-47-75

*Vanaf knooppunt 48 wijkt de route af van het fietsknooppuntenntwerk. Fiets de Muntweg uit en sla rechtsaf de Kuinderweg op. Bij de rotonde van de Marknesserweg pakt u de knooppunten weer op.

Deze bijzondere fietstocht van ca. 50 kilometer brengt u langs vliegtuig- en scheepswrakken in Noordoostpolder en vertelt de historie van de drooglegging van Noordoostpolder én de Tweede Wereldoorlog. Deze route sluit mooi aan bij de 'Vergane Schepenroute'.

De route loopt van Schokland langs Emmeloord tot aan Luttelgeest. Onderweg ziet u de herkenningspalen van de vliegtuigwrakken en de scheepswrakken. U treft de Onderduikersbank op het Harmen Vissersplein in Emmeloord en u kunt het monument aanschouwen op de Lindeweg. Voor dit laatste dient u vanaf de Marknesserweg even van de route af te wijken en de Lindeweg op fietsen. 

De afkorting van Noordoostpolder is NOP. Tijdens de Tweede Wereldoorlog betekende de afkorting Nederlands Onderduikers Paradijs. In de oorlogsperiode zaten er ca. 20.000 personen ondergedoken in de polder.

Bij de VVV informatie-punten is een gratis toeristische recreatiekaart te verkrijgen met daarop alle fietsknooppunten van Noordoostpolder en omstreken.